HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Aktualności

Oznaczenia poszczególnych obiektów:

Budynek nr 1 - stajnie dla koni rekreacyjnych

Budynek nr 2 - kompleks Dużej Hali ujeżdżeniowej

Budynek nr 3 - stajnie dla koni sportowych

Budynek nr 4 - garaże i warsztaty

Budynek nr 7 - budynek dżokejów

Budynek nr 9 - Trybuna sędziowskaPOSTĘPY PRAC:

listopad 2013

Zakończenie rewitalizacji

Hipodrom Sopot Sp. z o.o. informuje, że dnia 31.10.2013 r. zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod nazwą  „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

wrzesień 2013:

 • Budynek nr 2 - kontynuacja prac sieciowych sanitarnyh, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
 • Prace drogogwe, porządkowanie terenu, nasadzenia

 

sierpień 2013:

 • Budynek nr 2 - montaż elewacji aluminiowych, szklenie, montaże zabudów, sufitów, okładzin, roboty dekarskie, roboty instalacyjne wszystkich branż. 
 • usuwanie usterek w pozostałych obiektach

 

lipiec 2013:

 • kontynuacja prac sieciowych elektrycznych i teletechnicznych, prac budowlanych i drogowych, prac sieciowych i sanitarnych
 • Budynek nr 2 - montaż konstrukcji aluminiowych pod ściany kurtynowe, szklenie elewacji, podkłady pod posadzki, roboty tynkarskie, roboty instalacyjne wszystkich branż.

 

czerwiec 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. kontynuacja: montażu wrót do stajni, parapetów stalowych, band drewnianych w hali, malowania zaplecza hipoterapii, szatni i siodlarni, balustrady schodów drewnianych)  
 • Budynek nr 2 - roboty murarskie, elewacyjne (część hotelowa), instalacyjne (elektryczne i wentylacyjne)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. zakończenie montażu elewacji na styropianie, kontynuacja montażu wsrót do stajni, malowanie w stajniach, układanie płytek ściennych i podłogowych w łazienkach, roboty murowe łącznia, sukcesywny montaż parapetów stalowych na elewacji)
 • kontynuacja prac Budynek 4 
 • kontynuacja prac Budynek 7 - poprawki, sprzątanie, odbiory
 • Drogi - kontynuacja układania kostki, układanie krawężników, podbudowy pod ścieżki żwirowe

 

 

 

maj 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. dalsze montaże elewacji, kontynuacja montażu wrót, parapety stalowe, bandy drewniane w hali, malowanie boksów, montaże boksów, układanie płytek) 
 • kontynuacja prac Budynek 2 (m.in. ściany i słupy piętra, montaż konstrukcji stalowej dachu, roboty murarskie - ściany piętra, montaż prefabrykatów trybun, roboty malarskie)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. montaż elewacji drewnianej, kontynuacje montażu wsrót do stajni, malowanie, układanie płytek)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. obróbki drzwi, montaż gibonów, pas podokienny)
 • kontynuacja prac Budynek 7 (m.in. układanie płytek ściennych i podłogowych, szpachlowanie ścian i sufitów, montaż drzwi wewnętrznych)
 • Budynek nr 9 (m.in. wykończenia płytek, lakierowanie słupów drewnianych)
 • Drogi - kontynuacja układania kostki, układanie krawężników, podbudowy pod ścieżki żwirowe

 

kwiecień 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. układanie pokrycia dachu na hali hipoterapii, tynkowanie w stajniach, montaż elewacji, montaż i obróbka podstaw wentylatorów)
 • kontynuacja prac Budynek 2 (m.in. montaż, zbrojenie, betonowe stropu, podkłady pod posadzki, montaż dźwigarów drewnianych dachu, roboty rozbiórkowe)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. montaż okien, montaże elewacji)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. zakończenie montażu elewacji lekkiej-mokrej, rozpoczęcie wykonywania izolacji pod płytki, zabudowy Gebertów)
 • kontynuacja prac Budynek 7 
 • Budynek nr 9 (m.in. montaż schodów stalowych)
 • Drogi - kontynuacja układania kostki

 

marzec 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. układanie pokrycia dachu na hali hipoterapii, tynkowanie w stajniach, montaż elewacji, montaż i obróbka podstaw wentylatorów)
 • kontynuacja prac Budynek 2 (m.in. podciągi stropu nad parterem, szalunek stropu filigran, betonowanie stropu nad parterem)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. montaż okien, montaże elewacji)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. zakończenie montażu elewacji lekkiej-mokrej, rozpoczęcie wykonywania izolacji pod płytki, zabudowy Gebertów)
 • kontynuacja prac Budynek 7 
 • Budynek nr 9 (m.in. montaż schodów stalowych)
 • Drogi - kontynuacja układania kostki

 

luty 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. zakończenie montażu lukarn, układanie dachówki, tynkowanie w stajniach)
 • kontynuacja prac Budynek 2 (m.in. słupy parteru, fundamenty w cz. hotelowej, izolacje)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. montaż okien w panelach rozprężalni, montaż elewacji drewnianej, sukcesywny montaż okien stalowych, montaże elewacji)
 • kontynuacja prac Budynek 4 - montaż elewacji lekkiej-mokrej, rozpoczęcie montażu ścianek działowych
 • kontynuacja prac Budynek 7 (m.in. zalanie wieńców ścian skośnych szczytowych, zalanie schodów zewnętrznych)
 • Budynek nr 9 (m.in. kontynuacja montażu okien, montaż konstrukcji stalowej schodów)
 • kontynuacja prac związanych z drogami

 

styczeń 2013:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. montaż krokwi, płatwi stalowych, lukarn, rozpoczęcie pokrycia dachu na hali rozprężalni, wykop pod fundament silosu)
 • kontynuacja prac Budynek 2 (m.in. podkłady pod fundamenty w niektórych osiach, skucie głowic pali)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. zakończenie montażu konstrukcji hali, zasypanie i zagęszczęnie pod posadzki, montaż więźby drewnianej dwuspadowej, kontyuacja łacenia i obijania konstrukcji pod dachówkę, fundament silosu w budynku stodoły)
 • kontynuacja prac Budynek 4 - zakończono montaż drzwi stalowych do pomieszczeń trafo i rozdzielni
 • kontynuacja prac Budynek 7 (m.in. betonowanie stóp fundamentów, montaże okien, drzwi zewnętrznych, elewacji)
 • kontynuacja prac związanych z drogami

 

grudzień 2012:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. zakończono ściany konstrukcyjne budynku, montaż więźby dachowej, dźwigary dachowe)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. zakończono ściany konstrukcyjne budynków, zakończono prace przy stropach żelbetowych, trwają montaże konstrukcji dachu na hali rozprężalni oraz dachu stodoły)
 • kontynuacja prac Budynek 7 (m.in. zakończono fundamenty pod część B)
 • Budynek nr 9 (m.in. wylano podkłady betonowe pod posadzki, ułożono izolację pod podłogę)
 • kontynuacja prac związanych z drogami, siecią kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne i teletechniczne

 

listopad 2012:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. konstrukcje drewniane dachu, murowanie ścian, betonowanie muru oporowego)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. zborjenia i betonowania wieńców attykowych, montaż konstrukcji stalowej, zasypki pod posadzki)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. wykonanie posadzek, ułożenie styropianu i pokrycia,)
 • kontynuacja prac Budynek 7 (m.in. przygotowanie zbrojeń, wylanie chudych betownów)
 • kontynuacja prac Budynek 9 (m.in. zakończenie zbrojeń i betonowań ław żelbetowych wewnętrznych, szalowanie i zbrojenie schodów)
 • roboty sanitarne
 • prace przy drogach (korytowanie i podbudowy)

 

 

 

 

październik 2012:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. podkłady betonowe pod posadzki, ściany murowane z bloczków, wieńce, nadproża i slupy)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. demontaż termoizolacji ze ścian fundamentowych oraz ułożenie nowej, elementy konstrukcyjne, podkłady betonowe pod posadzki)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. rozbiórka termoizolacji ze ścian fundamentowych oraz ułożenie nowej, zakończono ściany konstrukcyjne oraz konstrukcję drewnianą dachu)
 • Budynek nr 7 (m.in. zamurowano ścianę szczytową)
 • Budynek nr 9 (m.in. wymieniono elementy konstrukcyjne dachu, wykonano pokrycie z płyty osb i papy podkładowej)
 • Tor roboczy: kontynuacja robót, obsianie trawą

 

wrzesień 2012:

 • kontynuacja prac Budynek 1 (m.in. wieńce i słupy żelbetowe, ściana szczytowa w osi 2/B-G)
 • kontynuacja prac Budynek 3 (m.in. zasypki fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych, podkłady betonowe pod posadzki)
 • kontynuacja prac Budynek 4 (m.in. zbrojenie pozostałej części stropu żelbetowego piętra, betonowanie całego stropu piętra, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej)
 • Budynek nr 7 - rozbiórka części A i B
 • Budynek nr 9 - rozbiórka dachu, rozpoczęcie robót ciesielskich i betonowych
 • Tor roboczy: rozłożenie ziemi urodzajnej na 1/3 długości toru, poziomowanie toru na odcinku od miejsca składowania dźwigarów stalowych do końca w kierunku budynku 9

 

sierpień 2012:

 • trwają prace na Budynku nr 3  - uziom fundamentowy, prace murarskie, roboty żelbetowe
 • trwają dostawy materiałów
 • roboty sieciowe
 • prace ziemne

 

styczeń 2012:

 • instalacje teletechniczne i elektryczne - m.in.montaż korytek w Budynku nr 4, wykonanie połączeń wyrównawczych w budynku nr 1, montaż przewodów odprowadzających na budynkach nr 1 i 3

 


 

Dnia 01 grudnia 2012 roku podpisano umowę z firmą NDI SA jako Generalnym Wykonawcą inwestycji "Rewitalizacja zabytkowego zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową".