HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Sponsoring wyścigów

Każdego roku na sopockim Hipodromie odbywają się Wyścigi Konne. Udział w mityngach biorą konie z warszawskich i wrocławskich stajni, dosiadane przez najlepszych polskich jeźdźców, a także kłusaki francuskie powożone przez reprezentantów SHiUK.Podczas wyścigów często urządzane są zakłady pieniężne, w których obstawia się m.in. na konia, który wygra, na dwa pierwsze miejsca, na trzy pierwsze miejsca i typowania miejsca, które zajmie określony koń.To niezwykle widowiskowe wydarzenie przyciąga bardzo liczną widownię, nie tylko miłośników hippiki, gdyż są czytelne i pasjonujące także dla niewtajemniczonych. Wyścigi są szeroko opisywane i reklamowane w mediach: w telewizji, radiu, prasie i w Internecie. Odbiór promocji naszych partnerów i sponsorów jest więc bardzo szeroki.

Promocja podczas wyścigów konnych:

 • Dodanie nazwy Sponsora w tytule wyścigów;
 • Rozegranie gonitw imiennych o nagrodę Sponsora;
 • Przeznaczenie dla Sponsora powierzchni reklamowej na kanacie wzdłuż toru wyścigowego, na ogrodzeniu zewnętrznym toru;
 • Umieszczenie nośników reklamowych Sponsora przy wejściach dla publiczności;
 • Umieszczenie logo Sponsora na strojach obsługi technicznej;
 • Umieszczenie reklam sponsora w Biurze Wyścigów, Biurze Prasowym i punktach informacyjnych;
 • Emisja spotu reklamowego lub logotypu Sponsora na telebimie oraz na ekranach plazmowych w trakcie wyścigów;
 • Logo Sponsora na billboardach i plakatach imprezy, siatce reklamowej na trybunie głównej, tablicach informacyjnych na terenie obiektu;
 • Balony i flagi reklamowe Sponsora na terenie Hipodromu;
 • Konkursy z nagrodami Sponsora dla publiczności w trakcie przerw między gonitwami;
 • Możliwość przeprowadzenia na terenie imprezy dodatkowych akcji promocyjnych lub sprzedażowych;
 • Informacja konferansjerska o Sponsorze;
 • Umieszczenie logo w billboardzie sponsorskim w spotach telewizyjnych;
 • Wymienienie Sponsora w spotach radiowych imprezy;
 • Relacje i/lub transmisje imprezy w ogólnopolskiej i lokalnej telewizji;
 • Relacje i/lub transmisje imprezy w telewizji internetowej;
 • Umieszczenie nazwy/logo Sponsora w  reklamach prasowych i internetowych;
 • Umieszczenie logo Sponsora we wszystkich materiałach poligraficznych związanych z imprezą (program wyścigowy, zaproszenia, plakaty);
 • Umieszczenie logo Sponsora i tekstu reklamowego (do 1.000 znaków) na stronie internetowej oraz na profilu Facebook'a Hipodromu Sopot lub danej imprezy;
 • Przekazanie Sponsorowi określonej ilości zaproszeń VIP;

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

marketing@hipodrom.sopot.pl