HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Władze spółki

Spółka Hipodrom Sopot Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółka Hipodrom Sopot sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000147483.

Kapitał zakładowy wynosi obecnie  34.805.900,00 zł
NIP 585-10-01-930, Regon 190 45 94 90

Właścicielem 100% Spółki jest Gmina Miasta Sopotu.

Prezes Zarządu:
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz

Rada Nadzorcza:

Bartosz Piotrusiewicz - Przewodniczący RN

Katarzyna Fopke - Członek RN

Anita Sałek - Członek RN